Svanen

- har landat

Sedan november 2010 är vi stolt bärare av Svanenmärket!

Svanen ställer bland annat krav på minskad energianvändning och vattenförbrukning, miljöanpassad inredning och förbrukningsartiklar, miljömärkta städ- och rengöringsmedel och effektiv avfallshantering.

Miljöarbete är en lärande process. Vårt miljöarbete innebär en kontinuerlig utveckling för att anpassa vår verksamhet. Allt vi gör utvärderas löpande. Genom att använda oss av Svanenmärkningen har vi ett utmärkt verktyg för att ständigt mäta oss i miljöfrågor som i dag är så viktigt.

Läs mer på www.svanen.se