Tips för utbildningar

Vi har bland annat:

  • 1 eventlokal för 400 personer
  • 2 flexibla hörsalar för 210 respektive 140 personer
  • 10 flexibla seminarielokaler för max 80 personer.
  • 10 styrelserum/mindre mötesrum samt 29 grupprum.

Kontakta vår bokning på 08–731 42 42 eller klicka och gör en förfrågan.