Business Energy Boost

Har du ett stillasittande arbete och vill lära dig mer om hur man med enkla medel kan boosta sig själv och sin träning?

Aktiviteten inleds med en kortare föreläsning om hur viktigt det är för kroppen att ta en kortare paus och lära sig hitta tiden för att boosta sig. Efter föreläsningen övergår aktiviteten till gruppövningar som passar alla åldrar och träningen sker bäst ombytt. Träningsband till deltagarna ingår i priset och får tas med hem.

Pris: startavgift från 4000 kr + 200 kr/person (10-40 pers)
Tidsåtgång: ca 45 minuter