Business Energy

Vi är en plats skapad för möten som ska ge kroppslig och själslig energi för din konferens, utbildning eller event. Funktionella konferensrum för kreativa möten, hälsosam mat och goda möjligheter till träning. Och förstås skärgårdsutsikt på vår vidsträckta naturtomt.

Vi kallar det Business Energy. Vår mission.

Business Energy handlar om tre saker för oss.

Wellness

Wellness handlar om att ha en sund själ i en sund kropp. Eller för att citera wellnessgurun Yvonne Lin – ”en tillfredsställande fysisk förmåga och ett psykiskt välbefinnande”. Vägen till Wellness nås via motion, genomtänkt kost och olika typer av avslappningsmetoder.

Platsen

En plats skapad för möten. Det var visionen när arkitekten Anders Tengbom utformade Skogshem & Wijk i slutet av 50-talet. Vi ska erbjuda funktionella konferenslokaler för kreativa möten. Tillsammans med våra medarbetare.

Till detta adderar vi våra medarbetares omtanke och service som i kombination med platsen ska det ge
dig Business Energy.

Maten

Kunskapen att maten är en viktig beståndsdel i ett lyckat möte blir större och större, Maten som vi serverar ska bidra till ökad inlärning, förbättrad koncentrationsförmåga samt bidra till mer energi. Allt i syfte att ni ska nå era affärsmål under er vistelse här.