Checklista

- hur säkert är ditt möte?

 • Är hotellet bemannat dygnet runt?
 • Finns det passerkontroller?
 • Finns det en brandskyddskoordinator?
 • Finns det en krisledningsgrupp?
 • Har hotellet en säkerhetsansvarig?
 • Finns det tydliga rutiner för brand?
 • Har personalen genomgått brandskyddsutbildning?
 • Har personalen utbildning i hjärt-/lungräddning?
 • Finns det en eller flera defibrillatorer?
 • Finns det alltid en defibrillatorutbildad person på plats?
 • Finns det klara instruktioner för utrymning?
 • Har hotellet Safehotels-certifikat?

Skogshem & Wijk uppfyller självklart samtliga dessa punkter.