Event

- rum för event

Ska du ha en kick off, kundevent, kongress eller mässa? Då är vår EventArena, våra rymliga allmännutrymmen och vidsträckta naturtomt en perfekt arena. Total flexibilitet för ditt nästa event.

Hos oss kan man göra stora event för många deltagare, både inne och ute samt på vattnet. Kontakta vår bokning på 08–731 42 42 eller klicka och gör en förfrågan.

Klicka på bilden för att gå en rundtur på anläggningen.


Visa större karta

Event och varumärkesbyggande

Får vi bidra till ert varumärkesbyggande?

Tänkte du på när du genomförde ditt senaste event, oavsett om det var ett event i Stockholm, event i skärgården eller ute i landet, att valet av plats för ditt event även reflekterar företagets varumärke? Hur många gånger har du bokat in en eventlokal i tron att du endast har bokat in en eventlokal? Har du tänkt på att ett kundevent är ett viktigt och strategiskt inslag i ert varumärkesbyggande?

Vill du veta mer om hur du kan använda ett event för att bygga varumärke och relationer samt öka försäljning? Hur du kan använda Skogshem & Wijk för varumärkesbyggandet? Läs då vidare här nedan. Låt oss börja från början.

Att utveckla relationer, dialog och kundsamspel

Synen på marknadsföring har förändrats kraftigt under de två senaste decennierna. Det som förr var enkelt – vi skickar vårt budskap från oss till er – är nu betydligt mer komplext och grunden håller på att skifta från envägs kommunikation till tvåvägs.

Ännu längre tillbaka kallades marknadsföring för ”distribution”, ett ord som tyder på att det gällde att ”få ut” produkten. Vilket det säkert gjorde på en marknad som svalde det mesta. Då var det ju ont om varor och tjänster och gott om kunder.  Idag är dock läget det omvända.

Nu är marknaden överfull, det är ont om kunder och informationsbruset har nått ett stadium av kakafoni. Den som vill överrösta bruset måste ha en ofantlig mediabudget. Några har förvisso det. Men vi andra får använda den nya synen på marknadsföring :

Att skapa och utveckla relationer till kunderna, bjuda dem på upplevelser och behålla dem för gott. Kort sagt – allt det som idag kallas för relationsmarknadsföring, RM.

Event är en viktig ingrediens inom RM. Men innan vi går in på hur det kan användas ska vi titta närmare på vad RM egentligen är för något.

Relationsmarknadsföring har tagit över

På åttio och nittiotalet var ordet relationsmarknadsföring, RM,  nytt. Nu är det verklighet sedan länge och det pratas om nätverk, långa relationer, kundvård och dialog både i näringsliv och offentlig sektor. Norden har varit föregångare bakom de nya tankarna med namn som Evert Gummesson och Christian Grönroos bland de mest kända. Så här skriver Gummesson i sin bok från 4 P till 30 R.

”RM är servicesamhällets och det postmoderna samhällets marknadsföring; ökad betoning på kundanpassad produktion och individualiserad marknadsföring, minskad betoning på standardiserad massproduktion och massmarknadsföring.”

Vad är då tanken med RM egentligen? Här är en kort sammanfattning:

 • Från nöjd kund till lojal kund.
 • Från marknadsandel till kundandel.

Det här innebär ett byte av fokus från att ”dra in nya kunder” till att ”behålla de vi har”. Tratten är en bra symbol för det här tankesättet. Vad hjälper det om du drar in nya kunder och häller ner dem i din tratt om den läcker i botten? Praktiskt innebär det att flytta energi och investeringar från marknadsföring till kundvård och utveckling av kunder.

 • Från produkt och tjänst till relation.
 • Från massproduktion till skräddarsytt.

Det här innebär ett byte av fokus från egen förträfflighet till relation -  nu krävs även dialog, engagemang och interaktivitet förutom en bra produkt/tjänst och god service i botten. Man måste alltså gå från envägs budskap till dialog.

Och allt blir nu plötsligt mycket svårare. Det är ju lätt att styra ett samtal när en pratar men värre när två gör det! Visst används fortfarande många envägs kanaler som stortavlor, reklamfilm och annonser. Men formerna för dialog vi både traditionella kanaler, hemsidor och social medier ökar kraftigt.

Det svåra här är inte bara att ha kunskap om dialog; hur väcker mankundernas intresse?; hur tar man tillvara deras engagemang?, vilka frågor intresserar dem?. Nej här krävs också system för att ta hand om synpunkter, post och e-post och så småningom kanske skräddrsydda beställningar in i företaget. De ska hanteras, sorteras och lagras – kunderna kräver ju att du minns vad de redan tidigare sagtvilket gör att vi går  från egen utveckling till kundsamspel.

One-to-one-marketing är här för att stanna

Kundvård är fokus för marknadsföring och kundsamspel är fokus för utveckling och produktion. Nu uppstår ytterligare ett problem: Kunderna vill inte längre bli tilltalade som "målgrupper" eller ”segment”. De är unika individer, med egna önskemål, var och en för sig. Logiken är obönhörlig och från USA hämtar vi begreppet one-to-one-marketing.  Det handlar om RM driven till sin spets.  Så här beskriver ek dr Ola Feurst det nya synsättet:

"Det är en helt ny affärslogik. Istället för att vi producerar något som vi söker kunder till - så utgår vifrån de kunder vi har och frågar oss vad de behöver. D v s "om vi inte har det så tillverkar vi det åt dig.”

One-to-one är ingen ny princip. Den har i alla tider fungerat t ex i lanthandeln eller hos tandläkaren. Det nya är att den kan genomföras i storskala tack vare IT.  Så här beskriver Ola Feurst grundprinciperna för one-to-one.

 1. Identifiera kunderna.
 2. Differentiera varje kund.
 3. Interagera med varje kund.
 4. Anpassa produkter till varje kund.

Det kanske verkar självklart men vi vill ändå påpeka det. Kan det finnas ett kraftfullare verktyg än ett event för att utveckla dialog och samspel och fullfölja tankarna i RM och One-to-One?

Eventet ett nav i marknadsmixen

Med RMs fokus på relation, dialog ochkundsamspel kommer eventet att få en betydligt mer central plats i företags och organisationers marknadsföring. Det blir helt enkelt ett av de viktigaste verktygen i marknadsplanen.

Det innebär inte att former som reklam, direktreklam, PR, hemsidor, sociala medier och liknande kommer att försvinna. Nej, tvärtom. Men för många företag – främst kanske i tjänstesektorn och i business-to-business- kommer vi allt oftare att hitta ett event som ett nav i marknadsmixen och som en motor som både ger möjlighet och upphov till annan slags kommunikation.

Tänk till exempel på et större kundevent för att förstå vad vi menar. Kundeventet är i centrum – runt det läggs en rad aktiviteter som kundträffar, PR, DR, annonser, koppling till hemsida, sociala medier etc.

Eventet blir det nav kring vilket allt snurrar. Det bidrar till bättre relationer och ökad lojalitet,  förbättrad image, nätverksbyggande och ömsesidigt kunskapsutbyte.

Event har kvaliteter som andra verktyg har svårt att konkurrera. Under ett event ”äger” man ju verkligen sin kund. Inga andra eller inget annat kan konkurrera om uppmärksamheten. Därmed kan man i lugn och ro föra såväl monolog som dialog och få feedback direkt från kunden. Men bara förutsatt att eventplaneras och följs upp på ett riktigt sätt

Här gäller också att förstå vilka stora krav som faktiskt ställs på ett event. Kunderna är ju ännu mer kinkiga och krävande än medarbetarna. De lånar inte ut sin tid om de inte upplever sig ha verklig nytta av det. Och de kan inte beordras att komma på samma sätt som man kan göra med anställda.

Olika typer av event

Vilka typer av event kan då vara lämpliga att använda för ditt företag? Tänker vi på event för medarbetare kan chefsmöten, störrekonferenser kick offer eller fester vara lämpliga. Vad gäller event för kunder är ju större kundevent, mässor eller fester lämpliga forum. Gäller det kommunikation med investerare blir det naturligt med årsstämmor eller bolagsstämmor. Inte att förglömma kongresser för de organisationer som har det.

Val av platsen för ditt event

Vid val av eventlokal är det viktigt att ta i beaktande att eventlokalen ska spegla företagets varumärke. Det är förstås lättast att hitta en bra eventlokal i Stockholm då utbudet är så mycket större än ute i landet.

Och det gäller att välja rätt plats. Tänk bara tanken att Clas Ohlson skulle genomföra sin årsstämma på Grand Hotel, två varumärken laddade med helt olika värden.

Därför blir det viktigt att ställa sig en rad frågor vid valet av eventlokal.

 • Vad är företagets varumärke?   
 • På vilket sätt ska valet av plats för vårt event spegla vårt varumärke?
 • Vad säger vi med valet av eventlokal?
 • Passar kvalitet, läge och standard in i vårt varumärke?

 Skogshem & Wijk och ert nästa event

På vilket sätt kan då Skogshem & Wijk bidra till ert företags varumärke för ert nästa event i Stockholm?

Vi är en plats skapad för möten som ska ge kroppslig och själslig energi för din konferens, utbildning eller event. Funktionella konferensrum för kreativa möten, hälsosam mat och goda möjligheter till träning och avslappning. Och förstås skärgårdsutsikt på vår vidsträckta naturtomt.

Vi kallar det Business Energy. Vår mission. Och en del av ert varumärke.