Historia

Skogshem (nuvarande AtSea) invigdes 1958 och Wijk 1969. Båda husen är ritade av arkitekt Anders Tengbom, en av den nordiska 60-talsmodernismens mästare. Tengboms vision var att skapa en idealisk plats för möten, och här ställs modernismens kvalitéer på sin spets för att ge den bästa basen för sammankomster av olika slag.

Både Skogshem & Wijk har renoverats under de senaste åren och är nyinredda i avskalat elegant stil, i samma funktionella anda som Tengboms ursprungsinredning.

Uppdragsgivare till Tengbom och ägare till Skogshem & Wijk var Svenska Arbetsgivarföreningen, SAF, som ville ha en kurs- och konferensanläggning för den utbildningsverksamhet som redan bedrivits under ett par decennier.

Själva utbildningarna på Skogshem & Wijk kom att hållas av Arbetsledareinstitutet (ALI) och Rationaliseringstekniska institutet (RATI).

Milstolpar:

  • 1958 Skogshem (nuvarande AtSea)invigs.
  • 1969 Wijk invigs.
  • 1981 ALI-RATI slås ihop med PA-rådet och byter namn till Svenska Managementgruppen, förkortat Mgruppen – idag ett av de ledande ledarutvecklingsbolagen i Sverige – som fortsätter att driva verksamheten på Skogshem & Wijk.
  • 1991 övergår Mgruppen och Skogshem & Wijk i personalens samt Ledarna och Silfs ägo.
  • 2000 tas ägarskapet över av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, tillsammans med Ledarna och Silf.
  • Mars 2006-2013 ägdes fastigheterna av sex entreprenörer.
  • Sedan januari 2014 ägs Skogshem & Wijk av familjen Nagel.