Historia

 

I år 2018 firar S&W 60 år

 

Skogshem (nuvarande AtSea) invigdes 1958 och Wijk 1969. Båda husen är ritade av arkitekt Anders Tengbom, en av den nordiska 60-talsmodernismens mästare. Tengboms vision var att skapa en idealisk plats för möten, och här ställs modernismens kvalitéer på sin spets för att ge den bästa basen för sammankomster av olika slag.

 

Skogshem & Wijk historia

De urspungliga villorna Skogshem & Wijk byggdes runt 1880-90 som sommarnöjen åt förmögna Stockholmsfamiljer. År 1912 köptes den stora fina trävillan Skogshem av Familjen Josefsson som hade den kvar som sommarnöje fram till 1950. Därefter stod villan tom till julen 1955 när Svenska Arbetsgivareföreningen köpte marken och byggrätterna och tillsammans med arkitekten Anders Tengbom påbörjade bygget av den då hypermoderna kursinternatet Skogshem som öppnade till stora tidningsrubriker över hela landet hösten 1958. I samband med detta förvärvades också grannvillan Wijk som sedan mitten av 1920-talet varit året runt bostad till Stockholmsläkaren Professor Waldenström och hans hustru Eleonora Wijk. Efter att Skogshem öppnat 1958 påbörjade SAF tillsammans med Anders Tengbom att planera för en ut- och tillbyggnad av kursinternatet genom att bebygga även Wijktomten. År 1969 stod även Wijk klart och därmed var begreppet Skogshem & Wijk, Arbetsledarinstitutet & Rationaliseringstekniska Institutet (Ali-Rati) grundat.

Under åren 58-79 bedrevs både utbildningsverksamheten och anläggningarna av SAF. Runt 1980 togs driften av utbildningsverksamheten och konferensverksamheten över av SAF:s dotterbolag Svenska Managementgruppen, Mgruppen.

År 2000 köpte Handelshögskolan Executive Education hela verksamheten inklusive fastigheterna Skogshem & Wijk och drev dessa under fem år. Under åren 2005-2014 drevs konferensanläggningen Skogshem & Wijk i privat regi, medan utbildningsverksamheten Mgruppen gick vidare även det i privat ägo. Sedan årsskiftet 2014 ägs och drivs Skogshem & Wijk av Lidingöprofilerna Thomas och Ann Nagel och är alltså i fortsatt privat regi. 

Milstolpar:

  • 1958 Skogshem invigs av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF)
  • 1969 Wijk invigs. Skogshem & Wijk drivs under namnet Ali-Rati (Arbetsledarinstitutet – Rationaliseringstekniska Institutet)
  • SAF:s dotterbolag Svenska Managementgruppen, förkortat Mgruppen som fortsätter att driva verksamheten på Skogshem & Wijk under hela 80 och 90-talet
  • År 2000 köper Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, fastigheterna samt hela driften av konferens- och utbildningsverksamheten.
  • Under perioden mars 2006-2013 ägdes fastigheterna av sex entreprenörer som även ansvarade för driften av konferensverksamheten.
  • Sedan januari 2014 ägs Skogshem & Wijk av familjen Nagel.

 hotellvinkel-_002_.jpg

skogshem-byggs-fran-luften2-_002_.jpg

leather-forever-_002_.jpg