Kvalitetspolicy

- vårt kvalitetsarbete

Den kvalitet man upplever i relationen med ett företag eller en organisation ligger ofta i de små detaljerna. Vi kommer att fortsätta att arbeta systematiskt och enträget med vår kvalitet och göra allt för att du som gäst ska trivas hos oss.

Kvalitetspolicy

Skogshem & Wijk Meetings|Events ska ge de bästa förutsättningarna för professionella möten. Genom att erbjuda vår erfarenhet, teknik och service tillgodoser vi våra gästers behov av lyckade möten.

Genom att lyssna på våra gäster och förstå uttalade och outtalade behov ska vi alltid leverera en kvalitet i nivå med gästens förväntningar eller högre.

Det är bara våra medarbetare som kan göra våra gäster nöjda. Därför ska alla som arbetar på Skogshem & Wijk Meetings|Events känna ett ansvar och ett personligt engagemang för att göra gästen nöjd.

För att säkerställa vår kvalitet mäter vi regelbundet hur nöjda våra gäster är och vi följer upp alla konferenser.