Miljö

- med omsorg för kvalitet och miljö

Miljö- och kvalitetsarbete är en naturlig del av vår verksamhet, och har så varit under många år.

Kvalitet är att uppfylla förväntningar

Målet med vårt kvalitetsarbete är att "göra rätt från början", att i samråd med dig som kund uppfylla dina förväntningar från första kontakten till avresa.

Vi ska ligga långt fram i miljöanpassning

Skogshem & Wijk har sedan flera år arbetat aktivt med miljöfrågor. Medarbetarna tar egna initiativ och miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten. Ambitionen är att bli ett av de mest miljöanpassade konferensföretagen i landet!