Möblering

Fakta

LOKALMÅTT
Totalyta 400 kvm
Längd 20 m
Bredd 20 m
Takhöjd 7 m
Största portöppning 4 m hög, 3 m bred
Maxvikt fästpunkter i tak 1ton/balk
Ström 4 x 63 ampere
Ljudabsorberande tak
FÖRSLAG PÅ SITTNINGAR
Biosittning 360 p
Skolsittning 208 p
U-sittning 64 p
Ö-sittning 182 p
Runda bord 200 p
Sittande middag långbord 320 p
   
TEKNISK UTRUSTNING
Scen
PC-Projektor
Duk
2 headset och 1 handmikrofon
Högtalare
Miljöljus
Tekniker vid uppstart
Talarstol/ståbord
Standardmöblering
in- och utgång
Möjlig scen
MÖJLIGHETER I EVENTARENA
Minimässor
Bolagsstämma
Kick-off
Event
Show
Galamiddag
Kundaktivitet
Föreläsning


Förslag på sittningar