Nyheter

Vi tänker klimatsmart

Fredag 03 Februari

Ännu ett steg mot klimatneutralitet

Skogshem & Wijk har sedan flera år arbetat aktivt med miljöfrågor. Medarbetarna tar egna initiativ och miljöarbetet är en naturlig del av verksamheten. Ambitionen är att bli den mest miljöanpassade mötesanläggningen i Sverige. Vi är idag Svanenmärkta och tar hela tiden nya steg mot att bli klimatneutrala.

Varför gör vi då detta? Bland annat för att våra medarbetare vill jobba i ett företag som tar ansvar för miljön. Vi levererar konferenstjänster och vår ambition är att bidra till en hållbar utveckling. Vi tror också att det lönar sig eftersom allt fler gäster efterfrågar miljöanpassning.

Därför har Skogshem & Wijk nu installerat bergvärme för att minska energiförbrukningen. Vi kommer att minska vår energiförbrukning med närmare 60 % det vill säga gå från 2,2 miljoner kWh till 1.260.000 kWh per år.

Vi har gjort energibesparingar på motsvarande ett berg bestående av 25 ton kol sedan vi startade miljöarbetet. Det är vi stolta över!

Skogshem & Wijk
- en plats skapad för möten!