Safe Hotels

- en garanti för trygghet

Sedan några år erbjuder Safehotels en oberoende granskning av affärshotells säkerhetsstandard, innefattande alla möjliga olika aspekter av hotellsäkerhet.

Safehotels Alliance AB är ett svenskt bolag som drog igång 2002. Bland grundarna och huvudpersonerna finns en rad erfarna och respekterade personer inom resenäringen och företaget samarbetar med flera viktiga branschorganisationer.

The Global Hotel Security Standard

Tillsammans med ett av världens ledande säkerhetsföretag, Pinkerton Consulting & Investigation Inc, och erfarna personer ur resebranschen har Safehotels skapat en standard för att mäta hotellsäkerhet, ”The Global Hotel Security Standard”, som motsvarar affärsresenärens behov. Standarden omfattar hela 240 olika säkerhetspunkter och förutom en årlig inspektion genomförs även regelbundna stickprover av anläggningarna.

Skogshem & Wijk är certifierat enligt Safehotels Premium Level.

Safehotels hemsida »