Säkerhetsnivåer

- erbjudanden med högsta säkerhet

Inom ramen för våra tjänster kring säkra möten kan vi erbjuda flera olika nivåer för ditt företags säkerhet. Allt från första hjälpen, brandskydd och krisledning till särskild säkerhet för specifikt projekt, ledningsgrupp, minister eller president.

Säkerhetserbjudande BAS ingår i alla konferenser, utbildningar och event hos oss. Övriga säkerhetsnivåer offereras för varje tillfälle.

Vill du komma i kontakt med vår säkerhetsansvariga kontakta vår bokning på 08 – 731 42 42 eller maila oss på bokning@skogshem-wijk.com

 

Säkerhetsnivå – BAS

 • All personal utbildad i sjukvård och första hjälpen
 • Tydliga rutiner för brand och brandskyddsutbildad personal
 • Medicinsk utrustning, bland annat defibrillatorer och kunskap att hantera dem
 • Bemanning dygnet runt
 • Krisledningsgrupp liksom rutiner för krishantering
 • Anställd säkerhetsansvarig
 • Specialutbildad brandkoordinator

Säkerhetsnivå – PLUS

 • Fördjupad informationssäkerhet
 • Speciellt säkerhetsanpassat mötesrum vilket innebär: - Larmad lokal med personlig passerkod - Spårbarhet – dokumentation av händelser, in– och utpassage. - Säkerhetsutbildad och selekterad personal - Hörsal med kapacitet upp till 210 personer
 • Säkerhetsgenomgång under mötet

Säkerhetsnivå - ”Projekt” 

 • Anpassad nivå
 • Hotbildsbedömning
 • Operativ ledning
 • Antal medverkande
 • Skyddsbehov person
 • Skyddsvärde produkt
 • Yttre bevakning till lands, sjöss eller i luften
 • Inre bevakning inom mötesanläggningen 

Säkerhetsnivå - ”Ledningsgrupp” 

 • Normal eller förhöjd nivå
 • Hotbildsbedömning
 • Operativ ledning
 • Antal medverkande
 • Skyddsbehov person
 • Skyddsvärde produkt
 • Yttre bevakning till lands, sjöss eller i luften
 • Inre bevakning inom mötesanläggningen