Hållbarhet/Miljö/Svanen

Rädda världen lite grann varje dag

Man måste försöka

Svanenarbete innebär bla att vi på Skogshem & Wijk jobbar med hållbarhetsfrågor, miljömärkning och gör aktiva val där vi försöker "rädda världen lite grann varje dag" som är Svanens motto. Vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla oss. Miljöarbete är en lärande process där Svanen är ett utmärkt verktyg som går att mäta resultaten för oss.

Vi arbetar alltid hårt för att minska vatten och elförbrukningen. Byter kontinuerligt ut mot mer energisnål belysning,  jobbar med framgång för att minska vår sopmängd och att endast försöka jobba med miljömärkta städ, förbrukningsartiklar och rengöringsmedel. Vi på S&W är Svanenmärkta sedan 2010.

Läs mer på www.svanen.se

Biogas

I miljöarbetet bidrar Skogshem & Wijk dessutom med komposterbart matavfall som blir till inte mindre än 3250 liter klimatneutral bensin eller diesel via Biogasprojekt. Detta räcker till ca 5000 mils bilkörning, eller motsvarande en normal årsförbrukning för fyra personbilar. Du som gäst kan vara med och bidra du också
genom att hjälpa oss att sortera t ex matavfall efter kaffestunden i avsedd behållare.
 
*Biogas är en gas som tillverkas av bland annat matrester. Gasen kan användas som bränsle och ersätter då diesel och bensin i bilar, bussar, fartyg och tåg. Motorer som drivs med ren biogas har ingen negativ inverkan på klimatet och är därför lika miljövänliga som elbilar laddade med sol-, vind eller vattenproducerad el.